Saturday, 05 August 2017 20:45

Про Інститут

chernivtsi university

Науково-дослідницький інститут Європейської інтеграції та регіональних досліджень (НДІ ЄІРД) є структурним науковим та навчальним підрозділом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Метою діяльності НДІ ЄІРД є проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень процесів європейської інтеграції України в контексті сучасного політичного, соціально-економічного та етнічного розвитку країн Південно-Східної, Центральної та Західної Європи та забезпечення на цій основі умов для здійснення поглиблених наукових і аналітичних прогнозів регіонального розвитку.
 

Значні наукові результати

Отримання науковими і науково-педагогічними працівниками університету, студентами, аспірантами і докторантами значних наукових результатів, розробка експертних висновків і прогнозних оцінок, підготовка аналітичних матеріалів та пропозицій із досліджуваних проблем.
 

Міжнародні конференції

Організація міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференцій, семінарів і симпозіумів відповідно до напряму досліджень та розробок.
 

Поглиблена підготовка

Поглиблена наукова й аналітична підготовка студентів, аспірантів і докторантів, підвищення наукової кваліфікації науково-педагогічних і наукових працівників шляхом здійснення ними наукових досліджень і аналітичних розробок.
 

Інтелектуальна власність

Сприяння накопиченню наукових знань, інтелектуальної власності магістрантами, аспірантами і докторантами для подальшого їх працевлаштування за фахом як наукових і науково-педагогічних працівників, менеджерів державного управління.

НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Наші цілі

 
Мета діяльності Інституту Європейської інтеграції та регіональних досліджень конкретизується низкою ключових цілей.
 

Аналіз актуального стану

та перспектив розвитку відносин України з Європейським Союзом, іншими інтеграційними об’єднаннями та структурами.
 

Прогнозування реакції

різних політичних сил цих країн на зовнішню та внутрішню політику України.
 

Здійснення наукового аналізу

та вироблення практичних рекомендацій щодо суспільно-політичного розвитку прикордонних областей і Чернівецької області зокрема.
 

Проведення моніторингу

та аналізу, вироблення пропозицій у діяльності єврорегіону «Верхній Прут».
 

Впровадження досвіду роботи

єврореґіонів Західної Європи та можливостей його використання в діяльності єврорґеіону «Верхній Прут».
 

Моніторинг ефективності

інформаційного забезпечення реалізації євроінтеграційної стратегії України
 

Вивчення можливостей

економічного та політичного співробітництва України з державами Південно-Східної та Центральної Європи та її участі в інтеграційних європейських процесах.
 

Відстеження динаміки

соціально-економічного розвитку прикордонних з Україною повітів Румунії та Республіки Молдова та їх впливу на міжетнічні стосунки.

Основні види діяльності

Напрямки нашої роботи

 
Відповідно до зазначених цілей, діяльність НДІ ЄІРД зосереджена на таких напрямках:

 

Проведення фундаментальних і прикладних досліджень, які відповідають світовому рівню

 

Участь у підготовці студентів, магістрантів, аспірантів і докторантів відповідно до головних напрямів наукової та аналітичної діяльності НДІ ЄІРД і вимог регіонального розвитку економіки.

 

Підготовка науково-методичної бази підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників, здійсення післядипломної підготовки та перепідготовки кадрів за головними напрямами наукової і аналітичної діяльності НДІ ЄІРД.

 

Адаптація навчальної та наукової діяльності до вимог європейського науково-освітнього простору.

 

Використання кадрового наукового потенціалу НДІ ЄІРД для вирішення актуальних наукових, політичних, соціально-економічних та культурних проблем регіонального розвитку.

 

Інтегрування науково-навчальної діяльності НДІ ЄІРД з науковою діяльністю академічних наукових установ та процесом державного управління регіональним розвитком.

 

Міжнародне наукове та освітнє співробітництво з університетами-партнерами, зокрема міжнародними фондами.

Про нас

Ми Науково-дослідницький інститут Європейської інтеграції та регіональних досліджень (НДІ ЄІРД) що є структурним науковим та навчальним підрозділом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Будьмо на зв'язку:

Контакти

  rieirssite (@) gmail.com
  +380372 52 30 53
  +380372 55 71 82
  Вул. Нагірна, 7
Чернівці, 58001, Україна