Wednesday, 12 February 2020 11:16

Структура Інституту

НДІ ЄІРД підпорядковується безпосередньо ректору  університету. НДІ ЄІРД очолює директор, який здійснює загальне керівництво відповідно до вимог законодавства. Директор подає ректору пропозиції щодо кандидатур своїх  заступників, які здійснюють управління за окремими напрямами роботи. У НДІ ЄІРД створюється науково-технічна рада, яку очолює директор. Вона є колективним дорадчим органом.  Рада в межах затвердженого головного напряму наукової і іншої діяльності визначає основні напрями діяльності НДІ ЄІРД, здійснює організацію і координацію науково-дослідної роботи. Для організації роботи за тематикою в НДІ ЄІРД створюються наукові відділи, тематичні групи та проблемні лабораторії.

Список членів НДІ ЄІРД

ДИРЕКЦІЯ ІНСТИТУТУ

 

 

• Директор інституту.

• Заступник директора інституту з наукової роботи.

• Заступник директора інституту з організаційно-проектної діяльності.

• Спеціаліст 1 категорії.

ВІДДІЛ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОЦЕСІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

 

 

Мета діяльності – проведення комплексних наукових досліджень з питань європейської інтеграції України для встановлення закономірностей євроінтеграційних процесів, тенденцій розвитку міжнародного політичного співробітництва на сучасному етапі розширення Євросоюзу і перспектив української політики щодо зближення з ЄС.

Завдання діяльності:

• провести порівняльний аналіз інтеграційних стратегій держав ЦСЄ;

• визначити методи офіційної оцінки Євросоюзом відповідності політичних інститутів держав-кандидатів на вступ копенгагенським критеріям членства у ЄС;

• виявити імовірні тенденції процесу прийняття політичних рішень інституціями розширеного Євросоюзу щодо відносин з Україною;

• встановити закономірності переговорного процесу про вступ України до ЄС;

• зіставити інтеграційні заходи України з вимогами ЄС до політичного співробітництва з державами-партнерами;

• систематизувати принципи зовнішньої політики України з країнами Європи, які сьогодні входять до Євросоюзу.

• розкрити значення цивілізаційного підґрунтя сучасних європейських інтеграційних процесів;

• визначити, як фактори європейських цінностей та європейської ідентичності, використовуються при вирішенні конкретних політичних питань;

• виявити можливості та засоби використання цивілізаційної теорії для прогнозування перспектив розвитку інтеграційних процесів у політичній сфері.

Очікувані результати діяльності:

• проведення соціологічного дослідження;

• підготовка аналітичного звіту;

• публікація матеріалів дослідження у ЗМІ;

• підготовка до друку наукових статей;

ВІДДІЛ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ

 

 

Мета діяльності – вивчення та оцінка політичних трансформаційних процесів на пострадянському просторі.

Завдання діяльності:

 • • визначення принципів та особливостей трансформаційних процесів на пострадянському просторі;
 • • визначення провідних зовнішніх і внутрішніх чинників формування засад та пріоритетів зовнішньої політики України щодо країн пострадянського простору;
 • • оцінка відповідності фактичного стану стратегічного партнерства України проголошеним засадам і принципам зовнішньої політики держави;
 • • визначення специфіки сучасних російсько-українських відносин, які зазнали трансформації під впливом оновлених геополітичних реалій.

Очікувані результати діяльності:

 • • здійснення моніторингу процесу формування зовнішньополітичного курсу України;
 • • підготовка аналітичного звіту;
 • • публікація матеріалів дослідження у ЗМІ;
 • • підготовка до друку наукових статей.

ВІДДІЛ ДОСЛІДЖЕНЬ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ

 

 

Мета діяльності – виявлення ключових чинників політико-системних трансформацій у країнах Південно-Східної Європи.

Завдання діяльності:

 • • дослідити найбільш важливі зовнішні та внутрішні чинники, що впливали на політико-системну трансформацію у країнах Південно-Східної Європи;
 • • визначити втрати й здобутки країн на шляху до ЄС та НАТО й вплив розширень на розвиток самих організацій;
 • • дослідити еволюцію ролі основних акторів сучасних міжнародних відносин у процесі східноєвропейських трансформацій;
 • • виявити основні проблеми економічної, політичної та ідеологічної складових системних перетворень у країнах Південно-Східної Європи;
 • • запропонувати цілісну картину південно-східноєвропейських трансформацій як основу для об’єктивного прогнозування.

Очікувані результати діяльності:

 • • здійснення низки порівняльних досліджень політичних та соціально-економічних процесів в країнах Південно-Східної Європи та Україні;
 • • підготовка аналітичного звіту;
 • • публікація матеріалів дослідження у ЗМІ;
 • • підготовка до друку наукової монографії.

ВІДДІЛ ТРАНСКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

 

Мета діяльності – проведення узагальнюючого та всебічного аналізу транскордонного співробітництва як поняття і явища, з’ясування актуальності та необхідності подальшого розвитку транскордонного співробітництва для  інтеграційної політики України.

Завдання діяльності:

 • • вивчити історію розвитку, основні прояви та сучасний стан транскордонного співробітництва та його вплив на політико-економічне співробітництво в Центрально-Східній Європі;
 • • проаналізувати перспективи транскордонного співробітництва України та обґрунтувати необхідність залучення інших регіонів України до регіональної співпраці;
 • • окреслити пріоритетні галузі транскордонного співробітництва на українсько-російському кордоні;
 • • дослідити вплив транскордонного співробітництва на процеси регіональної інтеграції України.

Очікувані результати діяльності:

 • • здійснення моніторингу дій регіональної еліти по налагодженню транскордонної та міжрегіональної співпраці;
 • • підготовка аналітичного звіту;
 • • публікація матеріалів дослідження у ЗМІ;
 • • підготовка практичних рекомендацій для органів державного управління та місцевого самоврядування у Чернівецькій області.

 ЛАБОРАТОРІЯ СУЧАСНИХ ЕТНОПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

 

Мета діяльності – виявлення й дослідження закономірностей і особливостей сучасних етнополітичних процесів.

Завдання діяльності:

 • • визначити характерні риси різноманітних етнонаціональних моделей та уточнити етапи їх формування;
 • • розглянути політичні практики етностратегій у тоталітарних, посттоталітарних та демократичних етнонаціональних моделях;
 • • проаналізувати особливості легітимації демократичного політичного режиму в умовах становлення української етнонаціональної моделі;
 • • розкрити особливості етнокультурної маргінальності в Україні та її вплив на рівень конфліктності етнонаціональної моделі;
 • • встановити місце та роль етнополітичного чинника у системі національної безпеки України;
 • • здійснити апробацію деяких положень та гіпотез дослідження під час соціологічного опитування.

Очікувані результати діяльності:

 • • методологічне забезпечення процесу моніторингового дослідження;
 • • методологічне забезпечення соціологічних досліджень;
 • • підготовка та проведення соціологічних досліджень з проблем сучасних етнополітичних процесів;
 • • публікація матеріалів дослідження у ЗМІ;
 • • підготовка до друку наукових статей.

 ЦЕНТР БІЛОРУСИСТИКИ, ЛІТУАНІСТИКИ ТА БАЛТІЙСЬКИХ СТУДІЙ

 

 

Мета діяльності – дослідження особливостей політичних трансформаційних процесів у Республіці Білорусь та прибалтійських державах (Литва, Латвія, Естонія) .

Завдання діяльності:

 • • розкрити закономірності політичних та соціально-економічних перетворень у країнах регіону;
 • • розглянути вплив зовнішніх чинників на внутрішньополітичні процеси держав;
 • • проаналізувати прибалтійський досвід побудови євроінтеграційних стратегій;
 • • виявити основні проблеми та запропонувати пріоритетні напрями співробітництва України, Республіки Білорусь, Литви, Латвії та 

Очікувані результати діяльності:

 • • підготовка аналітичного звіту;
 • • публікація матеріалів дослідження у ЗМІ;
 • • підготовка до друку наукових статей.

 

 

Про нас

Ми Науково-дослідницький інститут Європейської інтеграції та регіональних досліджень (НДІ ЄІРД) що є структурним науковим та навчальним підрозділом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Будьмо на зв'язку:

Контакти

  rieirssite (@) gmail.com
  +380372 52 30 53
  +380372 55 71 82
  Вул. Нагірна, 7
Чернівці, 58001, Україна