Saturday, 05 August 2017 20:43

Напрями досліджень

Мета діяльності Інституту Європейської інтеграції та регіональних досліджень конкретизується низкою ключових цілей, серед яких найважливішими є:

 • аналіз актуального стану та перспектив розвитку відносин України з Європейським Союзом, іншими інтеграційними об’єднаннями та структурами;
 • прогнозування реакції різних політичних сил цих країн на зовнішню та внутрішню політику України,
 • здійснення наукового аналізу та вироблення практичних рекомендацій щодо суспільно-політичного розвитку прикордонних областей і Чернівецької області зокрема;
 • проведення моніторингу, аналізу і вироблення пропозицій у діяльності єврорегіону „Верхній Прут”;
 • впровадження досвіду роботи єврореґіонів Західної Європи та можливостей його використання в діяльності єврорґеіону „Верхній Прут”;
 • моніторинг ефективності інформаційного забезпечення реалізації євроінтеграційної стратегії України;
 • вивчення можливостей економічного та політичного співробітництва України з державами Південно-Східної та Центральної Європи та її участі в інтеграційних європейських процесах;
 • відстеження динаміки соціально-економічного розвитку прикордонних з Україною повітів Румунії та Республіки Молдова та їх впливу на міжетнічні стосунки.

Відповідно до зазначених цілей, діяльність НДІ ЄІРД зосереджена на таких напрямах:

 • Проведення фундаментальних і прикладних  досліджень, які відповідають світовому рівню.
 • Участь у підготовці студентів, магістрантів, аспірантів і докторантів відповідно до головних напрямів наукової та аналітичної діяльності НДІ ЄІРД і вимог регіонального розвитку економіки.
 • Підготовка науково-методичної бази підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних  працівників, здійсення післядипломної підготовки та перепідготовки кадрів за головними напрямами наукової і аналітичної діяльності НДІ ЄІРД.
 • Адаптація навчальної та наукової діяльності до вимог європейського науково-освітнього  простору.
 • Використання кадрового наукового потенціалу НДІ ЄІРД для вирішення актуальних наукових, політичних, соціально-економічних та культурних проблем регіонального розвитку.
 • Інтегрування науково-навчальної діяльності НДІ ЄІРД з науковою діяльністю академічних наукових установ та процесом державного управління регіональним розвитком.
 • Міжнародне наукове та освітнє співробітництво з університетами-партнерами, зокрема міжнародними фондами.

Про нас

Ми Науково-дослідницький інститут Європейської інтеграції та регіональних досліджень (НДІ ЄІРД) що є структурним науковим та навчальним підрозділом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Будьмо на зв'язку:

Контакти

  rieirssite (@) gmail.com
  +380372 52 30 53
  +380372 55 71 82
  Вул. Нагірна, 7
Чернівці, 58001, Україна