Super User

Super User

13.05.2020р. відбулася Міжнародна публічна експертна дискусія до Дня Європи. Її організаторами  виступили: НДІ Європейської інтеграції та регіональних досліджень Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Чернівецький регіональний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій,  Департамент комунікацій Чернівецької обласної державної адміністрації та Представництво Фонду Ганса Зайделя в Україні, Республіці Молдова та Румунії.

13 травня 2020 р. о 14:00 -16:00 Чернівецький регіональний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, НДІ Європейської інтеграції та регіональних досліджень Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, Департамент комунікацій Чернівецької обласної державної адміністрації, Представництво Фонду Ганса Зайделя в Україні, Республіці Молдова та Румунії проведуть міжнародну публічну експертну онлайн дискусію до Дня Європи «Європейський поступ України: проблеми, очікування та подальші перспективи».

"Політизація пандемічності: чинники та можливі наслідки"

Експертна онлайн дискусія

Вівторок
14 квітня, 2020
14:00-15:20

Dovidnuk tollerance

 

Kruglashov A., Shvydiuk S. Rosyjska Ingerencja w Wybory: Hybrydowe Zagrożenia dla Demokracji. Czerniowce, 2019. 16 s.

Наукова розвідка, підготовлена директорм НДІ ЄІРД д.прліт.н., професором Анатолієм Круглашовим та заступником керівника Центру білоруських, литовських та балтійських студій НДІ ЄІРД, к.політ.н., доцентом Сергієм Швидюком, представлена у публічній дискусії “Президентські вибори в Україні 2019: вплив Кремля vs народження європейської демократії”, що відбулася в залі Брудзінського, Казімєжовського палацу у Варшавському університеті 29 березня 2019 року. 

 

Рекомендації науковців НДІ ЄІРД, сформульовані за результатами дослідження рівня суспільної підтримки курсу України на євроатлантичну інтеграцію лягли в  основу розпорядження в.о. голови обласної державної адміністрації М.Павлюка від 28.02.2019 №200-р "Про затвердження плану заходів на 2019 рік щодо реалізації в Чернівецькій області Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 - 2020 роки".

Текст документу на сайті Чернівецької облдержадміністрації

Loading...

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ НА ТЕРИТОРІЇ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ТА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

(Підготовлені у рамках виконання науково-дослідної роботи на тему «Формування ефективної регіональної моделі управління міжетнічними відносинами в Україні »)

Пропозиції направлені до відповідних органів місцевого самоврядування та регіональних органів державного управління.

Для Чернівецької ОДА та обласної ради:

 

 

 

 • • Відновити роботу регіональної ради з питань етнополітики (спільно при ОДА та обласній раді), до складу якої входили б керівники національно-культурних товариств (за квотним принципом, 1/3 складу ради), представники обласної державної адміністрації (перший заступник голови ОДА та керівники структурних підрозділів, зокрема, культури, фінансів, молоді, спорту, освіти – 1/15 складу ради) та обласної ради (відповідних комісій – 1/15 складу ради), а також експерти (в першу чергу наковці, що займаються етнополітичною проблематикою – 1/3 складу ради).
 • • Передбачити у бюджеті області проведення щорічних моніторингів соціально-політичної та етнонаціональної ситуації у регіоні, з наступним аналізом їх результатів та виробленням рекомендацій експертів щодо запобігання ескалації міжетнічних конфліктів у регіоні.
 • • Створити Відділ із питань регіональної етнополітики в складі управління суспільних комунікацій ЧОДА.
 • • Розробити та затвердити обласну Програму регіональної етнополітики (замість програми підтримки національно-культурних товариств), в основу якої покласти принципи цільового програмування. Фінансування Програми регіональної етнополітики повинно базуватися на проектному підході із врахуванням етнічного складу громад та коштів НУО етнічних спільнот, передбачити динамічне зростання видатків на фінансування цієї Програми.
 • • Підтримати належне функціонування сайту «Буковина толерантна» (або створення нового майданчику комунікацій влада – громада), де повинна бути представлена повна інформація про діяльність влади в сфері регіональної етнополітики, висвітлена робота національно-культурних товариств області, обговорювані основні напрямки етнополітичної комунікації та взаємодії влади й громадян з цього кола питань тощо.
 • • Передбачити проведення навчань-тренінгів для депутатського корпусу обласної Ради, районних Рад з етнічно змішаним населенням, працівників ЗМІ та керівників національно-культурних товариств з питань міжетнічної комунікації та запобігання ескалації етнополітичної ситуації в регіоні регіональним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації держслужбовців спільно з кафедрою політології та державного управління ЧНУ.
 • • Невідкладно вжити заходів щодо відновлення роботи єврорегіону «Верхній Прут» та його управлінських структур як майданчика для комунікацій з партнерами з Румунії та Республіки Молдова, в тому числі й з етнополітичних питань. Налагодити роботу в рамках єврорегіону відповідно до сучасних потреб та реалій.
 • • Сприяти збільшенню представництва Чернівецької області у роботі українсько-румунського експертного консорціуму.

Для Закарпатської ОДА та обласної ради:

 

 

 

 • • Відновити роботу регіональної ради з питань етнополітики (при ОДА або/та облраді), до складу якої входили б керівники національно-культурних товариств (за квотним принципом, 1/3 складу ради), представники обласної державної адміністрації (перший заступник голови ОДА та керівники структурних підрозділів, зокрема, культури, фінансів, молоді, спорту, освіти) та обласної ради (відповідних комітетів), а також експерти (в першу чергу наковці, що займаються етнополітичною проблематикою – 1/3 складу ради).
 • • Передбачити проведення щорічних моніторингів соціально-політичної та етнонаціональної ситуації у регіоні, наступним аналізом експертів з метою вироблення заходів щодо запобігання ескалації міжетнічних конфліктів у області.
 • • Розглянути можливість створення управління із питань етнополітики та міграцій в структурі Закарпатської ОДА.
 • • Розробити та прийняти на сесії Закарпатської обласної Ради Програму регіональної етнополітики, яка має відповідати потребам регіону у формуванні збалансованих міжетнічних відносин. Фінансування Програми регіональної етнополітики повинно базуватися на проектному підході із врахуванням етнічного складу громад та з залученням коштів НУО етнічних спільнот.
 • • Передбачити проведення кафедрою політології та державного управління УжНУ спільно з регіональним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації держслужбовців організувати навчання-тренінги для депутатського корпусу обласної Ради та районних рад із етнічно змішаним населенням, працівників ЗМІ та керівників національно-культурних товариств з питань міжетнічної комунікації та запобігання ескалації етнополітичної ситуації в регіоні.

П'ятниця, 12 травня 2017 12:30

Науково-технічна рада Інституту

 1. проректор проф. Ушенко О.Г.
 2. проректор проф. Лопатинський Ю.М.
 3. проф. Круглашов А.М.
 4. проф. Ротар Н.Ю.
 5. проф. Добржанський О.В.
 6. проф. Бурдяк В.І.
 7. проф. Макар Ю.І.
 8. проф. Фісанов В.П.
 9. проф. Нікіфоров П.О.
Середа, 12 лютого 2020 11:16

Структура Інституту

НДІ ЄІРД підпорядковується безпосередньо ректору  університету. НДІ ЄІРД очолює директор, який здійснює загальне керівництво відповідно до вимог законодавства. Директор подає ректору пропозиції щодо кандидатур своїх  заступників, які здійснюють управління за окремими напрямами роботи. У НДІ ЄІРД створюється науково-технічна рада, яку очолює директор. Вона є колективним дорадчим органом.  Рада в межах затвердженого головного напряму наукової і іншої діяльності визначає основні напрями діяльності НДІ ЄІРД, здійснює організацію і координацію науково-дослідної роботи. Для організації роботи за тематикою в НДІ ЄІРД створюються наукові відділи, тематичні групи та проблемні лабораторії.

Список членів НДІ ЄІРД

ДИРЕКЦІЯ ІНСТИТУТУ

 

 

• Директор інституту.

• Заступник директора інституту з наукової роботи.

• Заступник директора інституту з організаційно-проектної діяльності.

• Спеціаліст 1 категорії.

ВІДДІЛ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОЦЕСІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

 

 

Мета діяльності – проведення комплексних наукових досліджень з питань європейської інтеграції України для встановлення закономірностей євроінтеграційних процесів, тенденцій розвитку міжнародного політичного співробітництва на сучасному етапі розширення Євросоюзу і перспектив української політики щодо зближення з ЄС.

Завдання діяльності:

• провести порівняльний аналіз інтеграційних стратегій держав ЦСЄ;

• визначити методи офіційної оцінки Євросоюзом відповідності політичних інститутів держав-кандидатів на вступ копенгагенським критеріям членства у ЄС;

• виявити імовірні тенденції процесу прийняття політичних рішень інституціями розширеного Євросоюзу щодо відносин з Україною;

• встановити закономірності переговорного процесу про вступ України до ЄС;

• зіставити інтеграційні заходи України з вимогами ЄС до політичного співробітництва з державами-партнерами;

• систематизувати принципи зовнішньої політики України з країнами Європи, які сьогодні входять до Євросоюзу.

• розкрити значення цивілізаційного підґрунтя сучасних європейських інтеграційних процесів;

• визначити, як фактори європейських цінностей та європейської ідентичності, використовуються при вирішенні конкретних політичних питань;

• виявити можливості та засоби використання цивілізаційної теорії для прогнозування перспектив розвитку інтеграційних процесів у політичній сфері.

Очікувані результати діяльності:

• проведення соціологічного дослідження;

• підготовка аналітичного звіту;

• публікація матеріалів дослідження у ЗМІ;

• підготовка до друку наукових статей;

ВІДДІЛ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ

 

 

Мета діяльності – вивчення та оцінка політичних трансформаційних процесів на пострадянському просторі.

Завдання діяльності:

 • • визначення принципів та особливостей трансформаційних процесів на пострадянському просторі;
 • • визначення провідних зовнішніх і внутрішніх чинників формування засад та пріоритетів зовнішньої політики України щодо країн пострадянського простору;
 • • оцінка відповідності фактичного стану стратегічного партнерства України проголошеним засадам і принципам зовнішньої політики держави;
 • • визначення специфіки сучасних російсько-українських відносин, які зазнали трансформації під впливом оновлених геополітичних реалій.

Очікувані результати діяльності:

 • • здійснення моніторингу процесу формування зовнішньополітичного курсу України;
 • • підготовка аналітичного звіту;
 • • публікація матеріалів дослідження у ЗМІ;
 • • підготовка до друку наукових статей.

ВІДДІЛ ДОСЛІДЖЕНЬ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ

 

 

Мета діяльності – виявлення ключових чинників політико-системних трансформацій у країнах Південно-Східної Європи.

Завдання діяльності:

 • • дослідити найбільш важливі зовнішні та внутрішні чинники, що впливали на політико-системну трансформацію у країнах Південно-Східної Європи;
 • • визначити втрати й здобутки країн на шляху до ЄС та НАТО й вплив розширень на розвиток самих організацій;
 • • дослідити еволюцію ролі основних акторів сучасних міжнародних відносин у процесі східноєвропейських трансформацій;
 • • виявити основні проблеми економічної, політичної та ідеологічної складових системних перетворень у країнах Південно-Східної Європи;
 • • запропонувати цілісну картину південно-східноєвропейських трансформацій як основу для об’єктивного прогнозування.

Очікувані результати діяльності:

 • • здійснення низки порівняльних досліджень політичних та соціально-економічних процесів в країнах Південно-Східної Європи та Україні;
 • • підготовка аналітичного звіту;
 • • публікація матеріалів дослідження у ЗМІ;
 • • підготовка до друку наукової монографії.

ВІДДІЛ ТРАНСКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

 

Мета діяльності – проведення узагальнюючого та всебічного аналізу транскордонного співробітництва як поняття і явища, з’ясування актуальності та необхідності подальшого розвитку транскордонного співробітництва для  інтеграційної політики України.

Завдання діяльності:

 • • вивчити історію розвитку, основні прояви та сучасний стан транскордонного співробітництва та його вплив на політико-економічне співробітництво в Центрально-Східній Європі;
 • • проаналізувати перспективи транскордонного співробітництва України та обґрунтувати необхідність залучення інших регіонів України до регіональної співпраці;
 • • окреслити пріоритетні галузі транскордонного співробітництва на українсько-російському кордоні;
 • • дослідити вплив транскордонного співробітництва на процеси регіональної інтеграції України.

Очікувані результати діяльності:

 • • здійснення моніторингу дій регіональної еліти по налагодженню транскордонної та міжрегіональної співпраці;
 • • підготовка аналітичного звіту;
 • • публікація матеріалів дослідження у ЗМІ;
 • • підготовка практичних рекомендацій для органів державного управління та місцевого самоврядування у Чернівецькій області.

 ЛАБОРАТОРІЯ СУЧАСНИХ ЕТНОПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

 

Мета діяльності – виявлення й дослідження закономірностей і особливостей сучасних етнополітичних процесів.

Завдання діяльності:

 • • визначити характерні риси різноманітних етнонаціональних моделей та уточнити етапи їх формування;
 • • розглянути політичні практики етностратегій у тоталітарних, посттоталітарних та демократичних етнонаціональних моделях;
 • • проаналізувати особливості легітимації демократичного політичного режиму в умовах становлення української етнонаціональної моделі;
 • • розкрити особливості етнокультурної маргінальності в Україні та її вплив на рівень конфліктності етнонаціональної моделі;
 • • встановити місце та роль етнополітичного чинника у системі національної безпеки України;
 • • здійснити апробацію деяких положень та гіпотез дослідження під час соціологічного опитування.

Очікувані результати діяльності:

 • • методологічне забезпечення процесу моніторингового дослідження;
 • • методологічне забезпечення соціологічних досліджень;
 • • підготовка та проведення соціологічних досліджень з проблем сучасних етнополітичних процесів;
 • • публікація матеріалів дослідження у ЗМІ;
 • • підготовка до друку наукових статей.

 ЦЕНТР БІЛОРУСИСТИКИ, ЛІТУАНІСТИКИ ТА БАЛТІЙСЬКИХ СТУДІЙ

 

 

Мета діяльності – дослідження особливостей політичних трансформаційних процесів у Республіці Білорусь та прибалтійських державах (Литва, Латвія, Естонія) .

Завдання діяльності:

 • • розкрити закономірності політичних та соціально-економічних перетворень у країнах регіону;
 • • розглянути вплив зовнішніх чинників на внутрішньополітичні процеси держав;
 • • проаналізувати прибалтійський досвід побудови євроінтеграційних стратегій;
 • • виявити основні проблеми та запропонувати пріоритетні напрями співробітництва України, Республіки Білорусь, Литви, Латвії та 

Очікувані результати діяльності:

 • • підготовка аналітичного звіту;
 • • публікація матеріалів дослідження у ЗМІ;
 • • підготовка до друку наукових статей.

 

 

Сторінка 1 із 20

Новини партнерів

«На пенсію – не раніше, ніж відпрацюєш 35 років», - експерт РПР

«На пенсію – не раніше, ніж відпрацюєш 35 років», - експерт РПР

20 жовтня 2017

11 жовтня в дію вступив закон про пенсійну реформу, який закріплює осучаснення пенсій та збільшення мінімального страхового стажу. Якщо перша новація є великим позитивом для тих, хто вже вийшов на...

Корупція в медицині – здоров’я за готівку

Корупція в медицині – здоров’я за готівку

20 жовтня 2017

За даними загальнонаціонального соціологічного опитування, проведеного Фондом «Демократичні інціативи імені Ілька Кучеріва» (http://dif.org.ua/) у вересні 2017 року, майже 72% українців вважають, що Україні потрібна медична реформа.

«В поліції лише 10% нових облич» - експерт ЦППР

«В поліції лише 10% нових облич» - експерт ЦППР

24 листопада 2017

За майже два роки з моменту створення Національної поліції ситуація в цій сфері суттєво не змінилась. Причина у відсутності системних змін, у половинчастості заходів і у масовому збереженні тих самих...

Про нас

Ми Науково-дослідницький інститут Європейської інтеграції та регіональних досліджень (НДІ ЄІРД) що є структурним науковим та навчальним підрозділом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Будьмо на зв'язку:

Контакти

  rieirssite (@) gmail.com
  +380372 52 30 53
  +380372 55 71 82
  Вул. Нагірна, 7
Чернівці, 58001, Україна